Sparebankstiftelsen DNB

Kunde
Sparebankstiftelsen DNB
Periode
Desember 2019 til januar 2020
Målgruppe
Format
Native: digital og print
Avis
Romerikes Blad, Fredrikstad Blad, Sarpsborg Arbeiderblad, Telemarksavia, Telen, og Østalandsposten

Sparebankstiftelsen DNB har siden starten i 2002 tildelt 5 milliarder kroner til almennyttige formål. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

Kampanjen skulle øke kunnskap og kjennskap til hva Sparebankstiftelsen DNB er, hvilke formål de har og hva de støtter. Ved hjelp av lokale vinklinger og bredde, skulle vi inspirere til og øke antall kvalitative søknader om støtte fra stiftelsen. 

 

Les artiklene her:

 

Se nyeste caser

Bli besøksvenn

Bli besøksvenn

Røde Kors
Askjems blir Ferda

Askjems blir Ferda

Ferda Vestfold
Solkollen i Sandefjord – nytt boligfelt tett på naturen og sjøen

Solkollen i Sandefjord – nytt boligfelt tett på naturen og sjøen

OBOS Block Watne