Meny

Hjem

Inspirasjon

Vi tilbyr

Priser

Folka våre

Velkommen til familien min

Kunde
Oslo Kommune, Bydel Søndre Nordstrand

Bydel Søndre Nordstrand i Oslo hadde behov for å nå ut med informasjon om vente- og fosterhjem i bydelen.

De ønsket å gi et innblikk i livet som foster- og ventefamilie og håpet å få flere til å delta på informasjonsmøter.

Gjennom artikkelen vi skrev delte eksisterende fosterhjem sine erfaringer. I disse historiene fortalte familiene om verdifulle og personlige erfaringer, og ga leserne et realistisk bilde på hva det innebærer å være et vente- eller fosterhjem.

Artikkelen som ble distribuert i årsskifte 2023-2024 bidro til å øke bevisstheten og understreket betydningen av fosterhjem og ventehjem i bydelen.

 

Inspirasjon